Jak wygrać w sprawie rozwodowej

23-11-2020

Co w przypadku kiedy sąd przyznał nam alimenty na dziecko, a mimo tego ojciec odmówił ich wypłacenia w pełnej wysokości, ponieważ twierdzi, że skoro zabiera dziecko na wakacje, to nie będzie za ten okres czasu płacił - czy ma rację? Nie. Należy wiedzieć, że jeżeli sąd w orzeczeniu nie określił, że dziecko w wakacje jeden miesiąc spędza z ojcem i na ten okres zwolnił zobowiązanego z alimentów - to powinien on comiesięczną kwotę przekazać matce dziecka. Ta znów może jedynie dobrowolnie zrezygnować z części alimentów, jeżeli przez jakiś czas dziecko nie będzie przez nią utrzymywane. Warto pamiętać o tym, że alimenty to świadczenie okresowe - z reguły przyznawane na okresy miesięczne. Ustalając ich wysokość, sąd bierze pod uwagę przeciętne potrzeby dziecka, wynikające z uśrednionych kosztów jego utrzymania - uwzględniając przy tym fakt, że są momenty w roku, kiedy się one zmieniają (na przykład rozpoczęcie roku szkolnego i zakup wyprawki to zwiększone wydatki) czy szczególne sytuacje (na przykład choroba wymagająca drogich leków). Trzeb wiedzieć, że z reguły te zwiększone wydatki rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem musi zapewnić w ramach otrzymanych alimentów (powinien więc móc na te wydatki fundusze wcześniej odłożyć). Ponadto warto dodać, że nie ma podstaw prawnych do żądania od zobowiązanego dodatkowych kwot, chyba że otrzyma się je dobrowolnie albo wystąpi o nie na drogę sądową. Z drugiej jednak strony ten z rodziców, który płaci alimenty, nie może ich odmówić tłumacząc, że na przykład zabrał dziecko na 2-tygodniowe wakacje.

FAQ - rozwody

Masz problem z rozwodem?
Znajdź specjalistę od spraw rozwodowych

Bazadoradcow.pl
Tu są wszyscy!